Ravinteiden kierrätyksen ohjelma 2020-2026 (Raki)

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva Raki-ohjelma vähentää kiertotalouden keinoin Itämeren kuormitusta ja tehostaa vesiensuojelua. Ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa. Seuraava haku avautuu tammikuussa 2022.

Ympäristöministeriön koordinoima Raki-ohjelma rahoittaa hankkeita, joissa hyödynnetään ravinnerikkaita biomassoja ja tuotetaan muun muassa kierrätysravinteita ja uusiutuvaa energiaa.  Kierrätysravinteilla voidaan korvata epäorgaanisten lannoitevalmisteiden ja uusiutuvalla energialla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Molemmilla toimilla on positiivinen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään ravinne- ja energiaomavaraisuutta.

Tällä hetkellä toimeenpannaan seurantaryhmän laatimaa visiota ravinteiden kierrätyksen tavoitteista vuoteen 2030 toteuttamalla ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelmaa. Vuonna 2020 avustusta myönnettiin ravinteiden kierrätyshankkeiden lisäksi jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta edistäville hankkeille. Myös Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on esitetty rahoitusta yhdyskuntien jätevesien ravinteiden kierrätystä ja eri toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen symbiooseja edistäville TKI-hankkeille vuosille 2021-2023.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen osuus tavanomaisesti 40 – 60% tukikelpoisista kustannuksista.

Hakuaika

Raki-ohjelman seuraava haku aukeaa tammikuussa 2022. Uusia hakuja järjestetään noin kerran vuodessa.

Lue lisää: https://ym.fi/ravinteidenkierratys

Avainsanat: ravinteet, rehevöityminen, ravinnekierrätys, resurssiviisas, Itämeri, Saaristomeri, kierrätyslannoite, biomassa, hyötykäyttö, uusiutuva energia