Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022

Ohjelman tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä. Haku on auki ja päättyy 29.10.2021.

Maa ja metsätalousministeriön käynnistämällä kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. 

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Kuka voi hakea?

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen osuus tavanomaisesti 40 – 60% tukikelpoisista kustannuksista.

Hakuaika

Ravinnekierrätyksen kokeiluohjelman 2020-2022 hakuaika on auki. Kokeiluohjelman tuotannollisen toiminnan aloittamista koskevia investointihankkeita koskeva hakujakso päättyy perjantaina 29.10.2021 klo 16.15.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hae rahoitusta: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköinen asiointipalvelulomake

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020

Avainsanat: ravinteet, rehevöityminen, ravinnekierrätys, resurssiviisas, Itämeri, Saaristomeri, kierrätyslannoite, biomassa, hyötykäyttö, uusiutuva energia