Leader rahoitus

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa. Rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen. Haku on jatkuva.

Leader-ryhmät ovat laatineet oman alueensa kehittämisstrategian kaudelle 2014-2020. Joidenkin Leader-ryhmien strategioissa on mainittu vesistökunnostukset tai vesien tilaa parantavat toimenpiteet. Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20-100 prosenttia kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista saa tietoa alueen Leader-ryhmästä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä Leader-ryhmän toimistoon. Leader-tuella on mahdollisuus rahoittaa myös kansainvälisiä hankkeita.

Leader-tuki muodostuu EU:n (42), valtion (38) ja kuntien (20 prosenttia) rahoituksesta. Leader-työtä on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Siirtymäkaudella 2021-2022 Leader-ryhmät jatkavat toimintaa siirtymäkauden rahoituksella, mutta edelleen kauden 2014-2020 toimenpiteillä ja säännöillä. Tulevan rahoituskauden (2023-2027) Leader-ryhmät aloittavat toimintansa siirtymäkauden jälkeen.

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, yhdistykset, säätiöt, kunnat ja oppilaitokset.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Osalla toimista on kiinteät korvaustasot. Hankkeissa julkinen rahoitus on kiinteä, joko 60, 80 tai 100 prosenttia kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti hankkeissa edellytetään 20 prosentin yksityisen rahoituksen osuutta. Tuen määrä vaihtelee toimenpiteestä ja kustannuksista riippuen. Varmista tukiprosentti alueelliselta Leader-ryhmältä. Talkootyö on mahdollista sisällyttää omarahoitukseen. Ennakkorahoitus ei ole mahdollinen.

Hakuaika

Osassa toimenpiteistä on tietyt hakuajat. Osassa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään tietyn valintajakson aikana. Tarkista hakujaksojen aikataulut Leader–ryhmältä.

Hae rahoitusta: https://www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/

Avainsanat: elinkeinokalatalous, maatalous, maaseudun kehittäminen, yhteistyö, neuvonta, talkootyö, innovaatio, verkostoituminen