Euroopan meri- ja kalatalousrahasto EMKR

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta edistetään kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa, alueellisen työllisyyden lisäämistä, kalatuotteiden markkinoille saattamista ja jalostusta sekä yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa. Haku on avoinna.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Toimintaympäristön kehittämisessä korostuu kannustavan säätelyn kehittäminen sekä rohkeiden kokeilujen edistäminen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä, parannetaan yritysten kilpailukykyä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä.

Meri- ja kalatalousrahastosta on mahdollista hakea tukea kalatalouden kehittämiseen, ja esimerkiksi kalatalouden kestävään kehitykseen ja jalostusasteen parantamiseen liittyviin investointeihin.

Kuka voi hakea

Tukea myönnetään yrityksille, tutkimusyksiköille tai kehittämisorganisaatioille, säätiöille, oppilaitoksille, kunnille tai yhdistyksille.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Tuen määrä voi olla 60-100 %.

Hakuaika

Haku on avoinna. ELY-keskus vastaa hakemusten käsittelystä ja asiantuntija-avusta. Tukea haetaan ELY-keskuksesta. Ota aina ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen tai kalatalouden toimintaryhmään.

Hae rahoitusta: https://merijakalatalous.fi/tuen-hakeminen/hakuohjeita-ja-lomakkeita/

Lue lisää:  https://merijakalatalous.fi/meri-ja-kalatalousrahasto/suomen-toimintaohjelma/

Avainsanat: kalastus, vesiviljely, kestävä kalastus, kalastuspolitiikka, työllisyys, kalatuotteet, jalostus, investointi, yhdennetty meripolitiikka, kehittämishanke, vaelluskalat