EU:n Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica on EU-ohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Keskeisiä toimintalinjoja ovat innovaatiotoiminta, yrittäjyys ja elinkeinotoiminta (erityisesti pk-yritykset), ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne.

Ohjelma pyrkii maiden rajojen ylittävän yhteistyön kautta lisäämään innovaatiokapasiteettia, vahvistamaan elinkeinoelämää, kehittämään luonto- ja kulttuuriarvoja sekä parantamaan itä-länsisuuntaisia yhteyksiä.

Botnia-Atlantica-ohjelmassa 2014–2020 priorisoidaan neljää temaattista tavoitetta.
• Temaattinen tavoite 1 ”Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin
vahvistaminen” (muodostaa ohjelman toimintalinjan 1 Innovaatio)
• Temaattinen tavoite 3 ”Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantaminen”
(muodostaa ohjelman toimintalinjan 2 Elinkeinoelämä)
• Temaattinen tavoite 6 ”Ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön
tehokkuuden parantaminen” (muodostaa ohjelman toimintalinjan 3 Ympäristö)
• Temaattinen tavoite 7 ”Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen
tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (muodostaa ohjelman toimintalinjan 4
Kuljetus)

Botnia-Atlantica-ohjelma tukee hankkeita noin 36 miljoonalla eurolla Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Ohjelmassa työskennellään innovaatioon, elinkeinoelämään, ympäristöön ja kuljetukseen liittyvien kysymysten parissa ja hankkeet voivat koskea esimerkiksi uusien vientituotteiden kehittämistä tai meriympäristön tilan parantamista.

Kuka voi hakea?

Suomessa Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Tukea voivat hakea ohjelma-alueella sijaitsevat sekä julkiset että yksityiset organisaatiot.

Myönnettävän rahoituksen osuus

Hankkeesta korkeintaan 60 % voidaan rahoittaa ohjelmasta myönnetyillä varoilla, jotka maksetaan takautuvasti hyväksyttyjen kulujen tilitystä vasten. Hankkeessa on oltava myös hankkeeseen osallistuvista maista saatavaa julkista ja/tai yksityistä osarahoitusta.

Hakuaika

Edellinen hakuaika oli joulukuussa 2020. Seuraa ajankohtaisia hakuaikoja verkkosivuilta.

Lue lisää: https://www.botnia-atlantica.eu/tietoa-ohjelmasta/

Avainsanat: kestävä kalastus, meriympäristö, kalastus, vesiviljely, kalastuspolitiikka, työllisyys, kalatuotteet, jalostus, investointi, yhdennetty meripolitiikka, kehittämishanke, innovaatio, yrittäjyys, elinkeino, luonnonvarat, liikenne