Avustukset kalatalouden edistämiseen

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät vuosittain kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin sekä kalatalousaluetoimintaan. Avustukset ovat haettavana ELY-keskuksista 15.12.2021-31.1.2022.

Kalatalouden erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Hankkeet voivat olla yksi- tai monivuotisia. ELY-keskus ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämisavustuksesta päätetään vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELYkeskuksille osoittaman määrärahan puitteissa. Määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista
kalastonhoitomaksuista.

Kuka voi hakea?

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Myönnettävän rahoituksen osuus hankkeesta

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää omarahoitusosuuden lisäksi myös esim. kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalatalousalueiden varoja.

Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella. Poikkeustapauksissa, perustellusta syystä, osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkona. Ennakon määrä voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 80 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

Hakuaika

Avustukset tulevat haettavaksi pääsääntöisesti vuodenvaiheessa. Avustukset kalatalouden edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 15.12.2021-31.1.2022. Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) kalatalousviranomaiset myöntävät avustukset. Lisätietoja avustuksien hausta saa ELY-keskuksesta.

Hae rahoitusta: https://www.ely-keskus.fi/avustukset-kalatalouden-edistamiseen

Avainsanat: ravintoverkkokunnostus, kalatalous, kalakantojen hoito, hoitokalastus, kalatalous, vaelluskalat, kalatie, ohitusuoma, allasvaellus, koekalastus, virtavedet, nousueste, tierumpu, kutusoraikko, koskikunnostus, virtavesikunnostus